Obliczenia na kalkulatorze

Oferta Biura Rachunkowego A&B

 

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów , Ryczałt

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
 • rozliczanie najmu prywatnego
 • rozliczanie rolników
 • przekazywanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną na podstawie upoważnienia UPL-1

 

Usługi Kadrowo-Płacowe i Rozliczenia z ZUS

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych,
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów (RMUA),
 • sporządzenie rocznego sprawozdania do ZUS (ZUS IWA),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
 • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • obsługa kontroli ZUS,

 

Usługi dodatkowe

 • roczne zeznania podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych osób fizycznych,
 • wyprowadzania zaległości podatkowych,
 • pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • wnioski PFRON

Kompleksowa obsługa księgowa

Dla nas najważniejszy jest klient. Współpracę realizujemy na zasadach partnerskich, opierając się na odpowiednim zrozumieniu specyfiki działalności naszego klienta.

Dzięki temu możliwe jest właściwe zorganizowanie prac i dostosowanie rozwiązań do jego wymagań i potrzeb.

Zapraszamy do współpracy. 

Masz pytania? Napisz do nas!